Browsing: Ethnic Nationalities Related News

Ethnic Nationalities Related News
0

UNFC CEC Extend Meeting Press Release, January 8, 2018

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (တုိးခ်ဲ႕) အစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (တုိးခ်ဲ႕) အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၆)…